Stichting De zingende ridder

 

Stichting De Zingende Ridder maakt bijzondere muzikale en muziek-theatrale projecten mogelijk.

Kijk op de website www.dezingenderidder.nl voor de nieuwste concerten.

Over de naam

Serena Jansen: “Sinds mijn kinderjaren was ik geboeid door het verhaal van de engel die de draak doodt. Ook kende ik het verhaal van een ridder te paard die een draak doorboorde, om daarmee een schone jonkvrouw te redden. Die scène sprak mij minder aan vanwege het beeld van de hulpeloze vrouw.
Enkele jaren geleden zag ik, door een persoonlijke ervaring, dat deze verhalen ook op een andere manier gelezen kunnen worden: wat als ridder, draak en jonkvrouw allemaal één en dezelfde persoon zijn?
Is het niet zo dat ieder van ons een of meer demonen met zich meedraagt – wanen, verborgen angsten, diepgewortelde misverstanden – waartegen gevochten moet worden als we de jonkvrouw – het mooie, lieflijke en goede in onszelf – de volle ruimte willen geven?
De vraag is vervolgens: hoe bevecht je je eigen draak?
Wellicht door te zingen?”

Over het doel
Stichting De Zingende Ridder is in het leven geroepen om bijzondere muzikale en muziek-theatrale projecten mogelijk te maken.

Gedacht kan worden aan:

  • Het uitvoeren van waardevol, minder bekend repertoire, of repertoire uitgevoerd in ongewone bezettingen.
  • Het organiseren van festivals waarin muziek wordt gecombineerd met andere podiumdisciplines.
  • Het geven van opdrachten voor het maken van een nieuwe compositie.
  • Het organiseren van een concertserie met een eigenzinnige programmering, op een karakteristieke locatie met een goede akoestiek.

In het algemeen wil stichting De Zingende Ridder uitvoerenden en publiek meenemen in intieme muzikaal-artistieke belevenissen die een opbeurend en opbouwend karakter hebben.

Bestuur stichting
Voorzitter: Claudine Chavannes-Mazel
Secretaris: Luc Soethout
Penningmeester: Frits Mulder
Bestuurslid: Iris van der Kleij