Dirigent

Aanpak

Er is weinig zo ontroerend als een groep mensen,
die, volledig op elkaar afgestemd, samen zingen.

Het dirigeren was, toen ik er mee begon, voor mij echt een ontdekking; geweldig te merken dat ik in staat was/ben met mijn lichaamstaal de muzikale beweging en expressie over te brengen!
Als ik voor een koor sta word ik vanzelf enthousiast en dat slaat over op de zangers. Samen kunnen we toveren met al die stemmen bij elkaar. Door je voorstellingsvermogen te gebruiken kunnen de meest uiteenlopende klankkleuren en -bewegingen tevoorschijn komen.
Bovendien kan het goed naar elkaar luisteren in een koor je muzikale mogelijkheden (als zanger) vergroten.

Een reactie van een koorzanger uit mijn Delftse koor Mikrofoon: “Heerlijk zoals je dat elke maandagavond doet, ik ga altijd weer helemaal enthousiast naar huis!”

Aanbevelingen
Volgens het bestuur van kamerkoor Mikrofoon, bij het laatste concert “Nederlandse meesters”, februari 2010:
“Gedurende de afgelopen tien jaar heeft Serena de muzikale leiding over ons koor gehad. In deze periode heeft zij Mikrofoon een geheel eigen koorklank weten te geven waarin we steeds meer vanuit onze verbeelding zijn gaan zingen.”
“Serena dirigeert met een aanstekelijk enthousiasme en liefde voor muziek en kan dit goed overbrengen op het koor.”

Naar aanleiding van het concert van Libera Voce, de “Membra Jesu Nostri” van Buxtehude, maart 2010:
“Bedankt, nog eens, Serena, voor het klasseproject dat je hebt neergezet”.
(Michelle Smulders)

“… wil ik Serena extra danken voor haar inzet, om middels Buxtehude met ons muziek te maken – je moet mentaal een duizendpoot zijn. Tegelijk had ze de moed om haar eigen weg te volgen wat de interpretatie van het stuk betreft.”
(Eric Wisse)

CV
Na het behalen van de diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, is Serena Jansen zich, naast haar zangcarrière en lespraktijk, gaan toeleggen op het dirigeren.
Hiertoe volgde zij lessen slagtechniek bij Jos Vermunt, nam zij drie keer deel (tot in het hoogste niveua) aan de Kurt Thomas-cursus voor koordirigenten, en volgde zij de cursus Koor- en instrumentaal ensemble directie van Unisono.
Serena is een aantal jaren dirigente geweest van het koor en orkest van het EPO (European Patent Office).
Vanaf 1999 was Serena dirigente  van kamerkoor Mikrofoon, dat zich voornamelijk toelegde op a-capella werken, van renaissance tot close harmony. In 2010 hield Mikrofoon het laatste concert, “Hollandsche Meesters”.
Onder de naam van Libera Voce (2006-2010) dirigeerde Serena vier verrassende projecten, zoals geënsceneerde versies van de “King Arthur” van Purcell, de “Jephte” van Carissimi en de madrigaalkomedie “Il Festino” van Banchieri. Maart 2010 voerde Libera Voce het prachtige “Membra Jesu Nostri” van Buxtehude uit.
Januari 2013 richtte Serena het Italiaanse kamerkoor La Siepe Sonora op en sinds
september 2015 dirigeert Serena met groeiend plezier kamerkoor Tourdion.

Koren

La Siepe Sonora
Januari 2013 richtte Serena het Italiaanse kamerkoor La Siepe Sonora op; een koor bestaande uit Italianen en Nederlanders met liefde voor – en kennis van de Italiaanse taal en cultuur. Het repertoire van La Siepe Sonora bestaat uit Italiaanstalige klassieke muziek, volksliederen en populaire liedjes uit het Italië van begin 20e eeuw. Juni 2015 nam La Siepe Sonora met vier optredens deel aan de Festa Europea della Musica in de provincie Campania (Italia). November 2016 gaf La Siepe Sonora twee concerten, samen met het Rotterdams mandoline orkest Aeoline en 21 juni 2018 werkte het koor mee aan het concert op de Festa della Musica, georganiseerd door het Italiaans Cultureel Instituut. Op 11 oktober 2019 neemt La Siepe Sonora deel aan het concert
“Cantano i Tulipan”, georganiseerd en geleid door Serena voor de Italiaanse ambassade ter viering van 160 jaar bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Italië.
La Siepe Sonora is ook op Facebook te vinden.

A gennaio del 2013 Serena fondò il coro italiano da camera La Siepe Sonora, un coro formato da italiani ed olandesi con simpatia per- e conoscenza della lingua e della cultura italiana. Il repertorio de La Siepe Sonora consiste di musica classica di lingua italiana, canzoni tradizionali e canzoni popolari dell’Italia all’inizio del ventesimo secolo. A giugno del 2015 La Siepe Sonora ha preso parte  con quattro esibizioni alla Festa Europea della Musica nella regione Campania, in Italia. A novembre del 2016 La Siepe Sonora ha dato due concerti in collaborazione con l’orchestra di mandolini Aeoline di Rotterdam. Il 21 giugno 2018 il coro ha partecipato al concerto organizzato all’Aia dall’Istituto Italiano di Cultura in occasione della Festa della Musica.
11-10-2019 La SIepe Sonora partecipa ad un concerto organizzato da Serena per l’ambasciata Italiana a l’Aia, per festeggiare 160 anni di relazioni bilaterali tra Italia e Olanda.

Projectkoor “De dames van Jansen en de heren van Serena”
Met enige regelmaat organiseert Serena een project met een kamerkoor dat uit ongeveer 20 leden bestaat. Uitgevoerd worden werken voor vrouwen- dan wel mannenkoor en voor gemengd koor.
Het eerste project was “Rastlose Liebe, koorliederen uit de Duitse Romantiek”, maart 2014.
Op 15 november 2015 volgde “Doux printemps d’autrefois, koorliederen uit de Franse Romantiek”. Volgende projecten waren “To be sung, liederen van Barber, Brahms en Janacek” en  “Het land, de zee en de nacht, liederen uit Amerika en Scandinavië”.  29 september 2018 volgde het, wellicht tot nu toe meest geslaagde project, “Van bruiloften en geboorte, liederen van Rodrigo en Poulenc”
9 november 2019 geeft en zingt  Serena het concert “Down by the Sephardic gardens, volksmuziek uit Engeland, Ierland en van de Sefarden” met harpiste Carla Bos en medewerking van De Dames van Jansen.
Gevorderde zanger(essen)(s) die geïnteresseerd zijn in een volgend project kunnen zich opgeven bij Serena (zie “contact”).

Kamerkoor voor Oude Muziek Tourdion
Sinds september 2015 is Serena de nieuwe dirigent van kamerkoor voor Oude Muziek Tourdion, te Delft. In februari 2017 voerde Tourdion, onder directie en regie van Serena, een project met zang, dans en theater uit rond de madrigaalkomedie Il Festino van de componist Banchieri. November 2018 volgde het programma “Van Hemel naar Aarde, ad Dominum, ad oculum, ad fundum“, gebracht in twee concerten in de Stanislas kapel te Delft.
11-10-2019 neemt Tourdion deel aan het concert “Cantano i Tulipan”(zie daarover bij La Siepe Sonora).